Välj en sida

Om oss

Bloggen rusningstrafik är till för dig som arbetar med HR-frågor. Syftet med sidan är att bidra med värdefull information i form av relevant metoder, idéer, teorier och trender inom human resources. Vi vill hjälpa dig att få arbetsdagen att räcka till i vår tids moderna rusningstrafik.

– Teamet bakom rusningstrafik.se