Välj en sida

Rusningstrafik.

-En blogg om HR och om att få arbetsdagen att räcka till…

Varför en blogg om HR?

 För att hjälpa dig att hålla koll på det senaste teorierna inom HR!

JOBBA SMARTARE

Hitta verktyg & metoder för att skapa en utvecklande arbetsplats.

R

NYA IDÉER

Nya idéer om de senaste teorierna som hjälper dig att utvecklas inom din roll som HR.

h

PRODUKTIVA TEAM

Se hur du kan öka effektiviteten på kontoret med hjälp av klassiska metoder.

Verktyg inom HR

Här hittar du ett urval av smarta verktyg för att underlätta din vardag på arbetsplatsen i allt från  ledarskap till projektledning.

ledarskap

DISC-analys

DISC analys

Myers briggs

Myers Briggs

projektledning

Projektledning

Stresshantering

Stresshanteringskurs

Senaste från Bloggen

Läst de senaste från vår blogg…

Medarbetarsamtal

Medarbetarsamtal - Ett samtal om individens utveckling Medarbetarsamtal kallas också utvecklingssamtal eller PU-samtal. Det är ett regelbundet återkommande samtal mellan chefen och en medarbetare. I ett medarbetarsamtal ger chefen feedback på medarbetarens prestation....

Ledarstilar

Ledarstilar – vad är det? Ledarstilen är en ledares sätt att genomföra planer och motivera medarbetare. Ledarskap är en social situation. Det betyder att ledaren alltid interagerar med och arbetar utifrån andra människor. Ledarskapet syftar också till att nå...

DISC Analys

DISC Analys – vad säger din personlighet om dig? DISC-analys är ett verktyg för att studera människors beteende. Med hjälp av ett speciellt test bestäms vilken personlighetstyp en människa hör till. Personlighetstypen ger en profil som sedan kan hjälpa till att...

UGL

UGL - Utveckling av grupp och ledare UGL står för Utveckling av Grupp och Ledare och är en modell för grundläggande ledarutbildning som tagits fram av Försvarsmakten. Utbildningen har sin grund i Susan Wheelans IMGD-teori (Integrated Model of Group Development). Sedan...

Feedbacktrappan

Feedbacktrappan Att kunna ta feedback innebär en chans att lära sig om sig själv och förbättra sina rutiner. Tyvärr finns det alltid en risk att den som ger feedback inte är tydlig nog eller att den som tar emot feedback tolkar det fel. Då kan feedbacken uppfattas som...

Johari Fönster

Vad är Johari Fönster? Johari fönster är en modell inom psykologin. Det används för att illustrera hur en person kommunicerar med andra människor, till exempel när det gäller att ta emot feedback. Modellen fokuserar på öppenhet. En person som är öppen i sitt...

Medarbetarundersökning

Medarbetarundersökningar Som arbetsgivare kan det vara svårt att få insikt i vad som motiverar de anställda. En medarbetarundersökning kan då bli ett värdefullt verktyg. Undersökningen kan ge insikt i både hur företaget fungerar och vad man som arbetsgivare kan göra...

Myers Briggs

Vad är Myers Briggs? Myers Briggs Type Indicator (MBTI) är ett personlighetstest som utvecklades av amatörpsykologerna Isabel Briggs-Myers och Katherine Briggs på 1940-talet. Testet baseras på Carl Gustav Jungs teorier om psykologiska typer....

Stress

Vad är stress? Stress är en omedveten försvarsreaktion som utlöses när en människa utsätts för fysiska eller psykiska påfrestningar. Stress visar sig i form av fysiska symptom, till exempel ökad puls, höjt...