Välj en sida

DISC Analys – vad säger din personlighet om dig?

DISC-analys är ett verktyg för att studera människors beteende. Med hjälp av ett speciellt test bestäms vilken personlighetstyp en människa hör till. Personlighetstypen ger en profil som sedan kan hjälpa till att analysera socialt beteende i olika situationer. Hur samarbetar en person med andra? Hur tar man sig an en uppgift? Vad krävs för att personen ska hitta mening i en viss situation och känna sig stimulerad?

Bakgrund

DISC-analyser baseras på DISC-teorin som utvecklades av amerikanen William Moulton Marston på 1920-talet. Personlighetstyperna DISC beskrevs för första gången i boken Emotions of Normal People som publicerades 1928. Det första personlighetstestet baserat på DISC-teorin kom 1972. Sedan dess har testet utvecklats i en mängd olika riktningar och är i dag ett allmänt känt och respekterat verktyg världen över. DISC-analysen finns numera på över 30 språk såsom våra nordiska DISC Profil dansk, DISC Profil norsk, och suomi.

Fyra personlighetstyper

Utseendet på DISC-modellen kan variera. Vanligtvis kretsar analysen kring fyra olika personlighetstyper, ibland med ett antal underkategorier. En vanlig svensk översättning ger typerna Dominans (D), Inflytande (I), Stabilitet (S) och Konformitet (C). Ofta illustreras de olika typerna med hjälp av färger: rött, gult, grönt och blått.

Dominans (röd färg)

För den som är dominant är det resultat som gäller. Tonvikten ligger på att få saker gjorda, och den dominanta personen tänker på helheten och ser de stora sammanhangen. Den dominanta har självförtroende och fattar gärna avgörande beslut. Han eller hon tar gärna på sig nya utmaningar, har en direkt och ärlig personlighet och går ofta rakt på sak.

Inflytande (gul färg)

Inflytande-personen brinner för att engagera andra människor. Personer med denna personlighetstyp är utåtriktade, uppskattar samarbete och tycker om att ha kul. En inflytande-person undviker helst att arbeta ensam, eftersom det är processen att jobba med andra som gör en uppgift stimulerande.

Stabilitet (grön färg)

En person med stabil personlighet tar sig an uppgifter på ett lugnt och sansat sätt. Tonvikten ligger på att få en bra takt på arbetet. Personen uppskattar bra samarbete och ger stöd till andra. Stabila personer är omtänksamma, pålitliga och goda lyssnare. De föredrar dock lugna puckar och kan bli upprörda om en situation upplevs som alltför stressig.

Konformitet (blå färg)

För en person med konformitet som personlighetstyp ligger tonvikten på rutiner och noggrannhet. Det är viktigt att allt går ”rätt” till. En konformitet-person undviker att spekulera – här är det klara fakta som gäller. Han eller hon tänker logiskt, är detaljfokuserad och strävar mot kvalitet och struktur.

Att göra ett DISC-test

I dag finns många olika versioner av testet. Olika varianter kan ge olika resultat och kvaliteten kan variera. Ska man göra ett är det en bra idé att kontrollera validiteten hos den som erbjuder testet. På internet finns olika gratisversioner att prova. Det går också att få hjälp av en konsult, vanligtvis i samband med rekrytering.

Användningsområden

DISC används ibland av företag som rekryterar ny personal. Kanske har de identifierat ett behov av personer med en viss personlighetstyp och använder testet för att hitta lämpliga kandidater. En DISC-analys kan också ge ökad självkännedom och förståelse om hur man reagerar i olika situationer. Har man en ledarskapsroll kan man få hjälp att utveckla rätt ledarskapsstil för sin personlighet.