Välj en sida
feedbacktrappan

Feedbacktrappan

Att kunna ta feedback innebär en chans att lära sig om sig själv och förbättra sina rutiner. Tyvärr finns det alltid en risk att den som ger feedback inte är tydlig nog eller att den som tar emot feedback tolkar det fel. Då kan feedbacken uppfattas som kritisk eller gnällig snarare än konstruktiv.  Därför är det bra att lära sig hur man ska hantera feedback. Feedbacktrappan är ett enkelt psykologiskt verktyg som illustrerar olika sätt att reagera.

Fem trappsteg mot förändring

Feedbacktrappan illustreras med hjälp av fem trappsteg: Förkasta – Försvara – Förklara – Förstå – Förändra. När man tar emot feedback gäller det att klättra uppför trappan och undvika de lägre stegen, som ofta leder till missförstånd. Genom att ta sig högre upp på trappan lär man sig att bortse från det negativa och ta till sig feedback på ett mer effektivt sätt.

Första steget: Förkasta

”Det där gäller ju inte mig. Du har helt fel!” När ens första reflex är att förkasta feedback, kanske utan att ens lyssna ordentligt, leder det ofta ingen vart. Om det inte gäller mig, varför ska jag då bry mig om vad den där personen försöker säga?

Andra steget: Försvara

”Jag förstår inte varför jag får kritik – jag har det svårt och försöker bara göra mitt bästa!” Den som försöker försvara sig har attityden att vad som än har hänt inte är deras fel, och är beredd att argumentera mot vad som upplevs som ett angrepp. Man vill inte ta ansvar för sina handlingar och tar därför inte till sig av feedback.

Tredje steget: Förklara

”Jag kunde inte göra bättre ifrån mig därför att…” Att försöka förklara sig innebär att man förstår att problemet finns, men samtidigt inte vill ta fullt ansvar för sin eventuella del i det. Genom att hitta på bortförklaringar skapar man avstånd mellan sig själv och sakfrågan man får feedback på.

Fjärde steget: Förstå

”Tack. Vad tror du det här kan bero på?” Den som reagerar på feedback genom att försöka förstå har kommit en bra bit på vägen mot toppen av feedbacktrappan. Att söka förståelse bidrar till bättre kommunikation mellan parterna och kan uppmuntra den som ger feedback till att säga mer. Tillsammans går det att hitta nya vinklar på problemet.

Femte steget: Förändra

”Tack. Vad tycker du att jag kan göra bättre till nästa gång?” När feedback möts av en beredskap att förändra sitt beteende befinner sig den som tar emot kritiken högst upp på feedbacktrappan. Man visar att man inte bara tagit till sig av feedback – man har dessutom försökt förstå och är villig att själv göra något för att det ska bli annorlunda i framtiden.

Målet: att kunna göra ett val

Naturligtvis finns det tillfällen när den feedback som ges faktiskt inte är applicerbar. Ibland finns det inget som kan förändras, eller också förstår man vad som framförs men håller helt enkelt inte med. I de allra flesta fall är det en bra idé att a alla fall försöka ta till sig av den feedback som ges. Då kan man undvika missförstånd och har möjlighet att göra ett aktivt val inför nästa gång.