Välj en sida
Johari Fönster

Vad är Johari Fönster?

Johari fönster är en modell inom psykologin. Det används för att illustrera hur en person kommunicerar med andra människor, till exempel när det gäller att ta emot feedback. Modellen fokuserar på öppenhet. En person som är öppen i sitt förhållningssätt till andra får veta mer, både om sig själv och om andra människor. Därför kan en sådan person kommunicera mer effektivt med andra än en person som är mer återhållsam. Johari fönstret utvecklades på 1950-talet av Joseph Luft och Harrington Ingham. ”Johari” i namnet är helt enkelt en kombination av upphovsmännens förnamn.

Johari Modellen

Man kan föreställa sig modellen som en kvadrat med fyra fält, ungefär som rutor i ett fönster. En persons beteende ser olika ut beroende på hur stor plats varje ruta tar i ”fönstret”. Man kan också säga att modellen fungerar som ett fönster in i personen som kan hjälpa till att visa hur han eller hon fungerar socialt. De fyra fälten i fönsterrutan kallas det öppna fältet, det blinda fältet, fasaden och det okända fältet.

Det öppna fältet

Det öppna fältet visar en kombination av vad jag vet om mig själv och vad andra vet om mig. Större fält betyder större öppenhet och bättre chans till meningsfullt samarbete med andra. En person med stort öppet fält är tydlig med sina åsikter men samtidigt bra på att ta till sig av det andra säger om honom eller henne. I de flesta varaktiga relationer är det bra att ha ett så stort öppet fält som möjligt.

Det blinda fältet

Det blinda fältet innehåller vad andra människor vet om mig men jag inte vet om mig själv. En person med ett stort blint fält kallas för en tyckare. Tyckaren har lätt för att dela med sig av sina egna åsikter, men bryr sig inte om att ta reda på vad andra tycker om dem.

Fasaden

Fasaden innehåller vad jag vet om mig själv som inte andra vet. Fältet blir större när en person döljer information om sig själv. En person med stort fasadfält kallas för en frågare. Frågaren tar gärna reda på mer om vad andra människor tycker, men är ovillig att dela med sig av sina egna tankar.

Det okända fältet

Det okända fältet innehåller det som varken jag eller andra vet om mig. Större fält betyder färre möjligheter att relatera till andra människor. En person med stort okänt fält kallas för en mussla. Musseltypen har svårt för att dela sina åsikter med andra, och har också en svag uppfattning om vad andra tycker och tänker om honom eller henne.

Vad används Johari Fönstret till?

Johari fönstret kan användas för att nå större självinsikt. Det går att ta reda på vilken personlighetstyp man är genom olika tester och spel, till exempel Fönsterspelet. Man kan sedan jobba på att till exempel bli mer lyhörd eller ge sig själv mer exponering i gruppdiskussioner. Målet är att maximera sitt öppna fält. Som bas för övningar i grupp kan modellen användas för teambuilding och för att förbättra gruppdynamiken.