Välj en sida

UGL – Utveckling av grupp och ledare

UGL står för Utveckling av Grupp och Ledare och är en modell för grundläggande ledarutbildning som tagits fram av Försvarsmakten. Utbildningen har sin grund i Susan Wheelans IMGD-teori (Integrated Model of Group Development). Sedan 1981 har UGL varit en del av grundutbildningen för blivande officerare. I dag genomförs kurser enligt UGL-konceptet även inom näringslivet och offentlig förvaltning.

Bakgrund UGL

Under 70-talet behövde Försvarsmaktens utbildningar moderniseras. Man sökte efter ett sätt att ändra synsätten kring bland annat personalsamverkan. I USA gav armén kursen OE (Organisation and Effectiveness) för personer i ledarställning. En svensk officer bjöds in att delta och blev imponerad av en delmodul som kallades LMDC (Leadership and Management Development Course). I LMDC fick deltagarna lära sig om gruppers utveckling genom att studera sina egna erfarenheter under kursens gång. Innehållet i LMDC togs hem till Sverige, översattes och anpassades till svenska förhållanden. Den första versionen av en svensk kurs baserad på LMDC blev färdig 1981 och fick namnet UGL.

Från försvaret till det civila

Sedan starten 1981 har kursmaterialet genomgått ett flertal förändringar. 1984 omarbetades originalet av Försvarsmakten vilket resulterade i en helt ny version av kursen. Under 1990-talet skedde flera mindre förändringar och uppdateringar. Samtidigt växte kursens användning civilt och efterfrågan på en allmänt applicerbar kurs ökade. 2007 lanserades en ny vidareutvecklad version, UGL 2008, som en modern ledarskapskurs för alla oavsett bakgrund. Sedan dess har kursen löpande uppdaterats för att spegla aktuell forskning inom grupputveckling och ledarskap. Den senaste versionen från Försvarshögskolan är UGL 2012. Konceptet är i dag tillgängligt för civil användning, men ägs, förvaltas och utvecklas fortfarande av forskare i Försvarshögskolans regi.

Upplevelsebaserat lärande i grupp

UGL-kurser ges av handledare som har avtal med Försvarshögskolan. Kursen baseras på så kallat upplevelsebaserat lärande enligt Kolbs teorier om lärandet. Upplevelsebaserat lärande innebär att deltagarna ställs inför olika uppgifter de ska lösa. På så sätt skapas gemensamma gruppupplevelser, som sedan kan undersökas av medlemmarna själva. Det är viktigt att gruppens medlemmar inte känner varandra innan kursen startar. Därför genomgår medarbetare från samma organisation ofta UGL-utbildningen vid olika tillfällen.

Målet med UGL

Under utbildningen tränas deltagarna i att reflektera över olika gruppsituationer. De får lära sig att använda olika verktyg för konflikthantering, att skilja mellan ledarstilar och att urskilja olika stadier i en grupps utveckling. Målet med UGL-utbildningen är att ge de deltagande erfarenhet av hur grupper fungerar i olika situationer. Kursen ger verktyg för att utveckla sitt ledarskap, hantera konflikter och öka produktiviteten i grupper man leder.